Sunday, July 21, 2019
SYBR Green qPCR Mastermix

مستر میکس سایبرگرین (پروتکل)

مسترمیکس سایبرگرین یکتاتجهیزآزما با عملکرد و کارایی بالا برای روش  ریل تایم PCR   طراحی و اختصاص داده شده است. مسترمیکس سایبرگرین با داشتن آنزیم hotstart که از بهترین کمپانی اروپایی تهیه شده ، از طریق فرایند مولکولی و با رنگ فلورسنت، بطور منحصرفردی نیازهای کاربران ریل تایم PCR  در انجام واکنش زنجیره ای پلیمزار را برآورده میسازد و با اتصال به DNA دو رشته ای و ایجاد سیگنال فلورسنت مقدار محصول dsDNA تولید شده را مشخص میکند.

همچنین این محصول  سازگاری کامل به انواع دستگاه های ریل تایم را دارد.

مسترمیکس سایبرگرین یکتاتجهیزآزما در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت شش ماه به دور از نور قابل نگهداری است و کیفیت و حساسیت آن با توجه به آنزیم hotstart فوق العاده حساس آن حفظ میشود. درصورتیکه تمایل به نگهداری طولانی مدت دارید میتوانیدآن را در دمای 20- سانتیگراد نگهداری کنید.

مسترمیکس سایبرگرین با شماره کاتالوگ YT2552  در پکیج 1ml قابل ارائه است.

توجه : با دستور استاد مورد نظر یا مرکز تحقیقاتی نمونه رایگان برای تست ارائه میشود.