در صورت نیاز سمپل رایگان موجود است

یکتا تجهیز آزما

تولید و پخش 

موادآزمایشگاهی ژنتیک
و بیولوژی مولکولی با برند YTA
(یکتا تجهیز آزما)
لوگو یکتاتجهیزآزما
بروشور یکتا تجهیز آزما
یکتا تجهیز آزما و فیورژن

واردات و پخش

کیت های استخراج اسیدنوکلئیک
ساخت کمپانی Favorgen تایوان
(نماینده انحصاری)

دسته بندی محصولات

مقالات علمی

 

مشتریان ما