لدر 50bp DNA ladder | 50bp

لدر 50bp :

  • آماده استفاده
  • شناسایی آسان باندهای مرجع ( 250 و 500)
  • قابلیت شناسایی محصولات بین 50 تا 1000 جفت باز
  • متشکل از 13 باند واضح و قابل تفکیک
دسته:

توضیحات

لدر 50bp DNA ladder | 50bp

در تکنیک الکتروفورز ، بعد از توقف جریان، باند مولکول‌های DNA در اندازه‌های مختلف بر روی ژل نمایان است که جهت تعیین اندازه باند نمونه، از یک نشانگر و یا در اصطلاح  (Ladder) به عنوان استاندارد استفاده می‌شود. Ladder ( لدر ) روی ژل به صورت باندهایی با طول معین نمایان بوده و با استفاده از آن اندازه باندهای نمونه بر روی ژل را می توان ارزیابی کرد.

لدر 50bp  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 13 باند از 50 تا 1000bp میباشد که در بسته بندی 500ul  ارائه میگردد.

 

 

 

 

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8501Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
100ng/5ulConcentration
50-1000 bpRange
13 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل