کیت استخراج از ژل و تخلیص محصول PCR

کیت تخلیص DNA از ژل:

  • تخلیص ساده و سریع در 20 دقیقه
  • امکان تخلیص قطعات DNA بین 65bp تا 10kbp
  • توانایی بازیابی DNA تا 95% از محصولات PCR و تا 85% در استخراج از ژل
  • استخراج به روش ستونی با ستون های با کیفیت سیلیکایی

کاربرد:

  • استخراج DNA از ژل آگارز و برای خالص سازی محصولات PCR
  • DNA تخلیص شده قابل استفاده در واکنش های نظیر digestion ، PCR و انجام Sequencing
دسته:

توضیحات

کیت استخراج از ژل و تخلیص محصول PCR

از کیت استخراج از ژل و تخلیص محصول PCR ، میتوانید جهت تخلیص قطعات DNA  از ژل آگارز ( با پایه  TAE  و یا TBE) و یا محصول PCR و یا دیگر واکنش های آنزیمی استفاده کنید. این کیت قادر به خالص سازی قطعات از 65bp تا 10kbp میباشد. همچنین این کیت توانایی ریکاوری  70 تا 85 درصد از ژل آگارز و 90 تا 95 درصد از محصول PCR  را دارد.

این کیت محصول کمپانی Favorgen  تایوان  و با فرمت ستونی در دسترس کاربران قرار میگیرد.

 

 

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAGCK001-2Cat No
- For extraction of DNA fragments from agarose gel
- For purification of PCR products or reaction mixtures
(concentration and desalination of reaction mixtures)
Applications
spin column (silica matrix)
Format
40 µlElution volume
up to 300 mg of agarose gel
up to 100 µl of reaction solution
Sample amount
10 ~ 20 min Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل