آگارز

پودر آگارز چیست ؟

آگارز یک پلی ساکارید است که از جلبک دریایی قرمز به دست می آید و به گونه ای فرآوری شده است که آگاروپکتین (agaropectin) حذف شده است. در زیست شناسی مولکولی ، این محصول جدا شده و خالص سازی شده با نام آگارز شناخته می شود. ترکیب مولکولی آگارز ، که به نوعی شبیه یک توری عمل می کند ، به کاهش سرعت حرکت DNA کمک می کند تا جایی که قطعات کوچکتر سریعتر از ژل آگارزعبور می کنند و قطعات بزرگتر  آهسته تر حرکت کرده و عبور می کنند. با چشم غیرمسلح ، ژل آگارز مانند یک ماده شفاف و ژلاتینی به نظر می رسد.

با این حال ، در سطح مولکولی ، ژل آگارز بیشتر شبیه یک ماده متخلخل یا mesh است. آگارز یک پلی ساکارید خنثی است که از دیواره سلولی جلبک های دریایی به ویژه جلبک قرمز استخراج و خالص سازی می شود. از نظر ساختاری ، یک پلیمر طبیعی بوده  که از واحدهای متناوب  β-D-galactoseو 3,6-anhydro-L-galactose تشکیل شده است. آگارز استاندارد در ترکیب با تمام بافرهای استاندارد در حال اجرا ، ژل های بسیار شفافی را تشکیل می دهد که منجر به جدایی واضح مولکول های زیستی از جمله اسید های نوکلئیک و پروتئین و … می شود. آگارز بسیار خالص ، با تداخل بسیار کم به معرف های رنگ آمیزی متصل می شود که پس از رنگ آمیزی پس زمینه کم و ظاهر کنتراست بالا ایجاد می کند. پلیمر خطی آگارز زنجیره‌هایی را تشکیل می‌دهد که انعطاف‌پذیر هستند و بسته به مقدار آگارز مورد استفاده ، شبکه‌ای از کانال‌هایی با قطرهای 50 نانومتر تا 200 نانومتر را تشکیل می‌دهند. عدم وجود سمیت آگارز ، کار با آن را بسیار ساده و ایمن کرده است.

 از کاربردهای مختلف آگارز :  

 • الکتروفورز اسید نوکلئیک (nucleic acid electrophoresis)
 • تکنیک های ایمونودیفیوژن (immunodiffusion techniques)
 • صفحات ژل (gel plates)
 • پوشش برای سلول ها در کشت بافت
 • سنجش بلاتینگ (Blotting assays)
 • محیط کشت سلولی (cell culture media)
 • کروماتوگرافی ژل (gel chromatography)
 • affinity chromatography
 • کروماتوگرافی تبادل یونی (ion-exchange chromatography)

الکتروفورز ژل آگارز یک روش معمول آزمایشگاهی ، جهت جداسازی مولکول های بیولوژیکی بر اساس اندازه آن ها می باشد ، به عنوان مثال در جداسازی مولکول های DNA کاربرد دارد. در طول یک دوره خاص که در آن ژل آگارز اجرا می شود ، محققان قادر خواهند بود قطعات بزرگتر DNA را از قطعات کوچکتر DNA ، با بررسی میزان حرکت نمونه ها به سمت پایین ژل آگارز تشخیص دهند. نزدیکترین نوارها به چاهک ها که خیلی از آن ها فاصله نگرفته اند ، قطعات بزرگتری از DNA هستند که کندتر حرکت می کنند. با استفاده از نشانگر وزن مولکولی یا DNA ladder ، محققان می توانند نمونه قطعه DNA خود را در برابر standard ladder ، اندازه گیری کنند.

Agarose LE (low electroendosmosis)  به چه معناست؟

پلیمر آگارز حاوی گروه های باردار ، به ویژه پیروات و سولفات است. این گروه‌های دارای بار منفی می‌توانند حرکت مولکول‌های DNA را در فرآیندی به نام electroendosmosis (EEO) کند و آهسته کنند و بنابراین آگارز LE (low electroendosmosis) برای الکتروفورز تحلیلی و آماده سازی اسیدهای نوکلئیک در ژل آگارز استاندارد مناسب بوده و ترجیح داده می شود. محدوده اندازه مناسب جداسازی اسید نوکلئیک با آگارز LE حدودا بین  0.2-15 Kbp، بسته به غلظت آگارز LE می باشد. آگارز Low EEO باعث افزایش تحرک الکتروفورتیک می شود و وضوح و شفافیت ژل بهبود پیدا می کند و در نهایت زمان اجرای کوتاه تری را به همراه دارد. همچنین ، این نوع از آگارز به ماکرومولکول ها و ذرات بزرگتر (قطعات زیر سلولی ، ویروس ها و غیره) اجازه می دهد تا آزادانه تر از طریق ماتریکس ژل مهاجرت کنند. آگارز LE (Low Electroendosmosis) با کیفیت ترین آگارز در عرصه بیولوژی مولکولی می باشد و آماده ‌سازی ژل بسیار آسان و ساده می باشد.

 Agarose LE (low electroendosmosis) در موارد زیر مناسب است:

 • تجزیه و تحلیل محصولات PCR
 • بررسی اندونوکلئازهای محدود کننده (restriction endonucleases)
 • هضم DNA پلاسمید، کاسمید و فاژ λ

Low EEO Agarose ، جهت انجام الکتروفورز ژل آگارز و … توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه می شود و در مقادیر مختلف به بازار عرضه می گردد.

 

سوالات متداول

تکنیک الکتروفورز ژل آگارز چیست؟

الکتروفورز ژل آگارز یک روش معمول آزمایشگاهی ، جهت جداسازی مولکول های بیولوژیکی بر اساس اندازه آن ها می باشد ، به عنوان مثال در جداسازی مولکول های DNA کاربرد دارد. در طول یک دوره خاص که در آن ژل آگارز اجرا می شود ، محققان قادر خواهند بود قطعات بزرگتر DNA را از قطعات کوچکتر DNA ، با بررسی میزان حرکت نمونه ها به سمت پایین ژل آگارز تشخیص دهند.

Agarose LE به چه معناست؟

مخفف low electroendosmosis می باشد که حرکت مولکول‌های DNA را در فرآیندی به نام electroendosmosis (EEO) کند و آهسته می کنند.

ویژگی Agarose LE چیست؟

پلیمر آگارز حاوی گروه های باردار ، به ویژه پیروات و سولفات است. این گروه‌های دارای بار منفی می‌توانند حرکت مولکول‌های DNA را در فرآیندی به نام electroendosmosis (EEO) کند و آهسته کنند و بنابراین آگارز LE (low electroendosmosis) برای الکتروفورز تحلیلی و آماده سازی اسیدهای نوکلئیک در ژل آگارز استاندارد مناسب بوده و ترجیح داده می شود. محدوده اندازه مناسب جداسازی اسید نوکلئیک با آگارز LE حدودا بین  0.2-15 Kbp، بسته به غلظت آگارز LE می باشد. آگارز Low EEO باعث افزایش تحرک الکتروفورتیک می شود و وضوح و شفافیت ژل بهبود پیدا می کند و در نهایت زمان اجرای کوتاه تری را به همراه دارد. همچنین ، این نوع از آگارز به ماکرومولکول ها و ذرات بزرگتر (قطعات زیر سلولی ، ویروس ها و غیره) اجازه می دهد تا آزادانه تر از طریق ماتریکس ژل مهاجرت کنند. آگارز LE (Low Electroendosmosis) با کیفیت ترین آگارز در عرصه بیولوژی مولکولی می باشد و آماده ‌سازی ژل بسیار آسان و ساده می باشد.

Agarose LE (low electroendosmosis) برای استفاده در چه مواردی مناسب است؟

برای تجزیه و تحلیل محصولات PCR، بررسی اندونوکلئازهای محدود کننده (restriction endonucleases) و  بررسی هضم DNA پلاسمید ، کاسمید و فاژ λ

آگارز چیست؟

آگارز یک پلی ساکارید خنثی است که از دیواره سلولی جلبک های دریایی به ویژه جلبک قرمز استخراج و خالص سازی می شود. از نظر ساختاری ، یک پلیمر طبیعی بوده  که از واحدهای متناوب  β-D-galactoseو 3,6-anhydro-L-galactose تشکیل شده است.