استخراج DNA از مایع آمنیوتیک

جهت استخراج DNA از مایع آمنیوتیک ، پیشنهاد شما کدام کیت است ؟

  • یکتا تجهیز آزما : شما می توانید  جهت استخراج DNA از مایع آمنیوتیک ، از کیت استخراج DNA از خون ( Cat No: FABGK001) استفاده کنید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل مخصوص استخراج DNA از مایع آمنیوتیک کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.