لدر 1kb DNA ladder – 1kb

دسته:

توضیحات

در تکنیک الکتروفورز ، بعد از توقف جریان، باند مولکول‌های DNA در اندازه‌های مختلف بر روی ژل نمایان است که جهت تعیین اندازه باند نمونه، از یک نشانگر و یا در اصطلاح  (Ladder) به عنوان استاندارد استفاده می‌شود. Ladder ( لدر ) روی ژل به صورت باندهایی با طول معین نمایان بوده و با استفاده از آن اندازه باندهای نمونه بر روی ژل را می توان ارزیابی کرد.

لدر 1kb  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 13 باند از 250 تا 10000bp میباشد که در بسته بندی 500ul  و با غلطت 100μg/ml ارائه میگردد.

برای دسترسی به مقالات مربوطه روی عنوان زیر کلیک کنید:

تکنیک الکتروفورز

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8507Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
100 μg/ml Concentration
250-10,000 bpRange
13 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل