لدر 1kb DNA ladder – 1kb

دسته:

توضیحات

لدر 1kb  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 13 باند از 250 تا 10000bp میباشد که در بسته بندی 500ul  و با غلطت 100μg/ml ارائه میگردد.

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8507Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
100 μg/ml Concentration
250-10,000 bpRange
13 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل