لدر 1kb DNA ladder | 1kb

دسته:

توضیحات

در تکنیک الکتروفورز ، بعد از توقف جریان، باند مولکول‌های DNA در اندازه‌های مختلف بر روی ژل نمایان است که جهت تعیین اندازه باند نمونه، از یک نشانگر و یا در اصطلاح  (Ladder) به عنوان استاندارد استفاده می‌شود. Ladder ( لدر ) روی ژل به صورت باندهایی با طول معین نمایان بوده و با استفاده از آن اندازه باندهای نمونه بر روی ژل را می توان ارزیابی کرد.

لدر 1kb  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 15 باند از 100 تا 10000bp میباشد که در بسته بندی 500ul  ارائه میگردد.

 

مطالب مرتبط :

کیت تخلیص از ژل و PCR

تکنیک ژل الکتروفورز

مراحل الکتروفورز

پودر آگارز

لدر 100bp

لدر 50bp

رنگ DNA برای ژل

DNA safe stain

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8507Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
100 μg/ml Concentration
100-10,000 bpRange
15 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل