کیت استخراج پلاسمید مکسی / ماکسی | Plasmid DNA Extraction maxi Kit

کیت استخراج پلاسمید مکسی:

  • جداسازی به روش کروماتوگرافی تبادل آنیونی (عبور از ستون بر اساس گرانش)
  • استخراج DNA پلاسمیدی با کیفیت و غلظت بالا
  • قابل استفاده برای پلاسمید با تعداد کپی بالا یا تعداد کم کپی
  • امکان استخراج پلاسمید تا طول 150 کیلوباز

کاربرد:

  • پلاسمید استخراج شده قابل استفاده در تمام واکنش های پایین دست از جمله transformation ، digestion ،PCR می باشد.
  • استخراج پلاسمید تا حجم 240 میلی لیتر از کشت باکتری
دسته:

توضیحات

کیت استخراج پلاسمید مکسی / ماکسی | Plasmid DNA Extraction maxi Kit

پلاسمید ها در بسیاری از زمینه های علوم زیستی و ژنتیکی کاربرد دارند. همچنین از پلاسمید ها در مهندسی ژنتیک برای تقویت و تولید و تکثیر نسخه های زیادی از یک ژن خاص استفاده میشود. در روش کلونینگ مولکولی، پلاسمید نوعی وکتور توالی از DNA است  که قادر به انتقال مواد ژنتیکی از یه سلول به سول دیگر میباشد.کار پلاسمید  در سلول جدید بیان و تکثیر ژن ها میباشد.همچنین  پلاسمید‌ها در کلون کردن بخش‌های کوتاه DNA مفید و کاربردی هستند. در مقادر زیاد ، از پلاسمید ها  برای تکثیر پروتئین ها ( ماننده پروتئین کد کننده انسولین)  استفاده میشود.

پلاسمیدها نقش اصلی توسعه بیوتکنولوژی میکروبی هستند. در واقع آن‌ها به عنوان وکتور ، DNA خارجی را در باکتری‌ها وارد کنند.این کار برای اولین بار در دهه 1970 شروع شد. بطوری که  برای اولین بار DNA از یک جاندار دیگر جدا و در شرایط خاص در DNA پلاسمید قرار گرفتند.سپس پلاسمیدهای اصلاح شده به باکتری‌ها وارد شدند.

علاوه بر این، از پلاسمیدها بعنوان  بخشی از روش ژن درمانی استفاده میشود .بعنوان مثال در صورتیکه بیمار، اختلال جهش ژن را داشته باشد،این احتمال می رود که سلول‌ها فاقد پروتئین خاصی باشند،که  با قرار دادن پلاسمید در DNA سلول‌ها پروتئین مورد نظر خود را بیان کنند.

کیت استخراج پلاسمید مکسی / ماکسی

کیت استخراج پلاسمید مکسی / ماکسی (Plasmid extraction maxi kit) تولید شده در کمپانی Favorgen تایوان از نوع کیت های ستونی مکسی پرپ / ماکسی پرپ بوده و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و مقدار مطلوب محصول پلاسمید بسیار مورد توجه مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است.

خصوصیات کالا

2 prepsSize
FavorgenBrand
FAPDE000-maxiCat No
Extraction pure plasmid from bacterial cultureApplications
Anion-exchange chromatography (gravity-flow column)Format
bacterial cultureMain sample type
1.5 mg / Maxi ColumnBinding capacity
3kbp ~ 150kbp Plasmid range
120 ~ 240 ml of bacteria for high-copy number or low
-copy number plasmid
Sample amount

دستورالعمل و اسناد مربوطه

 دانلود پروتکل

کیت استخراج پلاسمید مکسی