لدر 100bp DNA ladder | 100bp

دسته:

توضیحات

در تکنیک الکتروفورز ، بعد از توقف جریان، باند مولکول‌های DNA در اندازه‌های مختلف بر روی ژل نمایان است که جهت تعیین اندازه باند نمونه، از یک نشانگر و یا در اصطلاح  (Ladder) به عنوان استاندارد استفاده می‌شود. Ladder ( لدر ) روی ژل به صورت باندهایی با طول معین نمایان بوده و با استفاده از آن اندازه باندهای نمونه بر روی ژل را می توان ارزیابی کرد.

لدر 100bp  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 11 باند از 100 تا 1500bp میباشد که در بسته بندی 500ul  و با غلطت 100μg/ml ارائه میگردد.

مطالب مرتبط :

کیت تخلیص از ژل و PCR

تکنیک ژل الکتروفورز

مراحل الکتروفورز

پودر آگارز

لدر 50bp

لدر 1kb

رنگ DNA برای ژل

DNA safe stain

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8503Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
100 μg/ml Concentration
100-1,500 bp Range
11 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل