لدر 100bp DNA ladder | 100bp

لدر 100bp  :

  • آماده استفاده
  • باندهای واضح و قابل تفکیک
  • قابلیت مشخص کردن قطعات بین 100 تا 1500
  • باندهای مرجع 500 و 1500 جفت باز
  • پردازش شده با آنزیم های محدود کننده مناسب برای تولید 11 قطعه
دسته:

توضیحات

لدر 100bp DNA ladder | 100bp

در تکنیک الکتروفورز ، بعد از توقف جریان، باند مولکول‌های DNA در اندازه‌های مختلف بر روی ژل نمایان است که جهت تعیین اندازه باند نمونه، از یک نشانگر و یا در اصطلاح  (Ladder) به عنوان استاندارد استفاده می‌شود. Ladder ( لدر ) روی ژل به صورت باندهایی با طول معین نمایان بوده و با استفاده از آن اندازه باندهای نمونه بر روی ژل را می توان ارزیابی کرد.

لدر 100bp  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 11 باند از 100 تا 1500bp میباشد که در بسته بندی 500ul  و با غلطت 100μg/ml ارائه میگردد.

 

 

 

 

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8503Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
100 μg/ml Concentration
100-1,500 bp Range
11 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل