dNTP mix

دسته:

توضیحات

dNTPs  و یا به عبارتی دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته نقش مهمی در  واکنش زنجیره پلیمراز (PCR ) دارند، در واقع  آنها بلوک‌های ساختاری هستند که DNA پلیمراز با کمک و همراهی  آن‌ها ، رشته‌های جدید را می‌سازد.

میکس dNTP  ارائه شده توسط شرکت یکتاتجهیزآزما با غلظت 10mM و در بسته بندی 0.4ml ارائه میگردد.

 

 

خصوصیات کالا

0.4 mlSize
YTABrand
YT5553Cat No
10mMConcentration
For sensitive and reproducible PCR and RT-PCRApplications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل