dNTP mix

دسته:

توضیحات

dNTPs  و یا به عبارتی دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته نقش مهمی در  واکنش زنجیره پلیمراز (PCR ) دارند، در واقع  آنها بلوک‌های ساختاری هستند که DNA پلیمراز با کمک و همراهی  آن‌ها ، رشته‌های جدید را می‌سازد.

میکس dNTP  ارائه شده توسط شرکت یکتاتجهیزآزما با غلظت 10mM و در بسته بندی 0.4ml ارائه میگردد.

 

مطالب مرتبط:

آنزیم Taq پلیمراز

مسترمیکس سایبرگرین

مستر میکس ریل تایم پروب

کیت سنتز cDNA

آنزیم ترانس کریپتاز معکوس

آنزیم MMLV

مسترمیکس PCR

 

خصوصیات کالا

0.4 mlSize
YTABrand
YT5553Cat No
10mMConcentration
For sensitive and reproducible PCR and RT-PCRApplications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل