رنگ DNA برای ژل | DNA safe stain

دسته:

توضیحات

رنگ سیف استین

برای مشاهده نمونه‌ها روی ژل، هنگام قرار دادن آن‌ها درون چاهک،از رنگ‌های قابل مشاهده با نور UV مانند DNA safe stain  استفاده میشود.البته در گذشته، از اتیدیوم بروماید برای رنگ‌آمیزی استفاده می‌شد، اما به دلیل سمی و جهش‌زا بودن آن ها، کار با آن‌ها در آزمایشگاه ها ممنوع اعلام شد و رنگ DNA برای ژل جایگزین اتیدیوم بروماید شد.

اساس کار رنگ DNA Safe Stain ، اتصال  آن به DNA دو رشته ای ، DNA تک رشته ای و RNA  می باشد و باندهای اسیدنوکلئیک ایجاد شده بر روی ژل آگارز در طول موج های UV و محدوده ی نور آبی قابل رویت می باشند. این امر به ویژه هنگام اجرای پروتکل‌های پرمصرف ، مانند برش نوارهای اسیدنوکلئیک از ژل بسیار ارزشمند است. این محصول با انواع دستگاه های ژل داک (Gel Doc ) و ترانسلومیناتور (Transilluminator)  سازگاری کامل دارد.

نکته مهم : قبل از شروع به کار با رنگ سیف استین  ، جهت یکنواختی محصول و کیفیت رنگ آمیزی حتما آن را ورتکس کنید.

 

مطالب مرتبط :

کیت تخلیص از ژل و PCR

تکنیک ژل الکتروفورز

مراحل الکتروفورز

لدر 100bp

لدر 50bp

لدر 1kb

پودر آگارز

 

 

خصوصیات کالا

1mlSize
YTABrand
YT0001Cat No
20,000 xConcentration
For detecting nucleic acid in agarose gelsApplication
The best choice to the traditional ethidium bromide (EB)
Feature

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل