Proteinase K

دسته:

توضیحات

پروتئیناز K

پروتئیناز k به عنوان سرین پروتئاز ها طبقه بندی می شود. کوچکترین پپتید، یک تتراپپتید است که می تواند هیدرولیز شود.
عمومی ترین کاربردهای آن شکستن پروتئین ها برای حدف آسان آنها در روندهای استخراج DNA و RNA است.
در کیت های استخراج یکتاتجهیزآزما برای دناتوره کردن پروتئین ها از آنزیم پروتئیناز K استفاده می شود . این امربه دلیل ایمنی و سرعت کار در روند استخراج می باشد.
پروتئیناز K شرکت یکتا تجهیز آزما  از بهترین تولید کننده اروپایی تامین میشود و بر اساس نیاز و سهولت کاربران در دو بسته بندی 200 میلیگرمی بصورت پودر لیوفیلیزه و  نیز  بصورت مایع در حجم 1ml  در اختیار کاربران قرار داده است.

خصوصیات کالا

1ml , 200mgSize
YTABrand
YT9052 - YT9053Cat No
a highly active and stable protease with low cutting
specificity
Features

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل پروتئیناز K  سایز 1ml

دانلود پروتکل پروتئیناز K  سایز  200mg