کیت تخلیص از ژل و PCR

دسته:

توضیحات

کیت تخلیص از ژل و PCR

این کیت محصول کمپانی Favorgen  تایوان  و با فرمت ستونی بوده و برای استخراج قطعات DNA  از ژل آگارز و نیز تخلیص محصول  PCR کاربرد دارد.

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAGCK001-2Cat No
- For extraction of DNA fragments from agarose gel
- For purification of PCR products or reaction mixtures
(concentration and desalination of reaction mixtures)
Applications
spin column (silica matrix)
Format
40 µlElution volume
up to 300 mg of agarose gel
up to 100 µl of reaction solution
Sample amount
10 ~ 20 min Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل