در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

سایبر دایرکت دای | SYBR direct dye

6،000،000 1ML
 • جایگزین مناسب اتیدیوم برماید
 • رنگ آمیزی DNA
 • حساسیت بالا
 • ایمن و غیرجهش زا
 • رنگ آمیزی نمونه قبل از آغاز الکتروفورز

لودینگ دای | 6x loading dye

2،400،000 1ml

 

 • از ترکیب دو رنگ جهت ردیابی حرکت DNA استفاده شده است.
 • حاوی EDTA که منجر به مهار نوکلئازهای وابسته به فلز می شود.
 • قابل استفاده برای ژل آگارز و ژل های non-denaturing پلی آکریل آمید می باشد.
 • عدم پوشش DNA به هنگام قرار گرفتن ژل در معرض نور UV .

لدر 50bp DNA ladder | 50bp

14،500،000 500UL
 • آماده استفاده
 • شناسایی آسان باندهای مرجع ( 250 و 500)
 • قابلیت شناسایی محصولات بین 50 تا 1000 جفت باز
 • متشکل از 13 باند واضح و قابل تفکیک

لدر 100bp DNA ladder | 100bp

14،500،000 500UL
 • آماده استفاده
 • باندهای واضح و قابل تفکیک
 • قابلیت مشخص کردن قطعات بین 100 تا 1500
 • باندهای مرجع 500 و 5001 جفت باز
 • پردازش شده با آنزیم های محدود کننده مناسب برای تولید 11 قطعه

لدر 1kb DNA ladder | 1kb

14،500،000 500UL
 • آماده استفاده
 • باندهای واضح با تفکیک بالا
 • متشکل از 15 قطعه DNA منفرد بین 100 جفت باز تا 10 کیلو باز
 • باندهای مرجع 500 و 3000 جفت باز

پودر آگارز | Agarose powder

9،500،000 31،000،000 
 • کیفیت بالا و الکترواندواسمزی پایین(Low EEO)
 • عاری از هر گونه آنزیم نوکلئاز و پروتئناز
 • حل شدن آسان و سریع
 • مناسب برای کاربردهای معمول الکتروفورز
 • استحکام بالا ژل و آگارز با وضوح بالا

رنگ ژل آگاروز | DNA safe stain

10،000،000 1ML
 • جایگزین مناسب و ایمن رنگ اتیدیوم بروماید
 • غیر سمی و غیرسرطان زا
 • استفاده آسان در ترکیب با ژل
 • قابل استفاده برای مشاهده RNA و DNA  بر روی ژل آگارز
 • با اتصال به DNA یا RNA ، فلورسانس سبز منتشر میشود