safe stain

دسته:

توضیحات

برای مشاهده نمونه‌ها روی ژل، هنگام قرار دادن آن‌ها درون چاهک،از رنگ‌های قابل مشاهده با نور UV مانند DNA safe stain  استفاده میشود.البته در گذشته، از اتیدیوم بروماید برای رنگ‌آمیزی استفاده می‌شد، اما به دلیل سمی و جهش‌زا بودن آن ها، کار با آن‌ها در آزمایشگاه ها ممنوع اعلام شد و رنگ DNA برای ژل جایگزین اتیدیوم بروماید شد.

برای دسترسی به مقالات مرتبط روی عنوان زیر کلیک کنید:

تکنیک الکتروفورز

خصوصیات کالا

1mlSize
YTABrand
YT0001Cat No
For detecting nucleic acid in agarose gelsApplication
The best choice to the traditional ethidium bromide (EB)
Feature

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل