مسترمیکس PCR

مسترمیکس PCR :

  • مسترمیکس آماده استفاده
  • بافر بهینه سازی شده و استفاده ازغلظت بافری مناسب جهت افزایش عملکرد واکنش
  • عدم شکل گیری باندهای غیراختصاصی در واکنش PCR
  • بازدهی بالای واکنش PCR

 

دسته:

توضیحات

مسترمیکس PCR  تولید شرکت یکتاتجهیز آزما

آخرین نسخه ی بهینه سازی شده

عملکرد بهینه این محصول  امکان تکثیر DNA با غلظت و کیفیت مختلف را فراهم می کند به گونه ای که می توانید در غلظت های بسیار پایین از نمونه الگو (همانند 1ng)، محصول  PCR از الگو هدف را داشته باشید.  در نتیجه میزان بازدهی واکنش پی سی آر  افزایش خواهد یافت. این بهینه سازی پس از بررسی های صورت گرفته در بخش تحقیق و توسعه و انجام آزمایشات لازم در بخش کنترل کیفی این مجموعه ، حاصل شده است.

خصوصیات کالا

1 mlSize
YTABrand
YT1551-YT1551-5Cat NO
PCRApplications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل