مسترمیکس ریل تایم پروب (Probe qPCR mastermix)

دسته:

توضیحات

مسترمیکس ریل تایم پروب ارائه شده توسط شرکت یکتا تجهیزآزما به دلیل آنزیم Hotstart  و بافر بهینه سازی شده ، حساسیت فوق العاده بالا و منحصرا مناسب پروسه ریل تایم میباشد. آنزیم Hotstart  مسترمیکس ریل تایم پروب  بصورت بالک از یکی از بهترین تولیدکننده های خارجی تهیه شده و در آزمایشگاه یکتاتجهیزآزما تقسیم و بافر این مسترمیکس جهت انجام پروسه های ریل تایم بهینه سازی شده است

خصوصیات کالا

1 mlSize
YTABrand
YT2505Cat No
for probe-based qPCRApplications
hot-start Taq DNA Polymerase and an optimized bufferFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل