مستر میکس سوپر پی سی آر | Super PCR mastermix

مسترمیکس سوپر PCR

  • مسترمیکس آماده استفاده
  • بافر بهینه سازی شده و استفاده ازغلظت بافری مناسب جهت افزایش عملکرد واکنش
  • بازدهی بالای واکنش پی سی آر
  • قابلیت ‘3 به ‘5 اگزونوکلئازی به دلیل وجود آنزیم PFU
  • انجام واکنش با صحت و دقت بالاتر

کاربرد:

  • انجام واکنش پی سی آر
  • PCR با صحت بالا

 

 

 

 

 

دسته:

توضیحات

مسترمیکس سوپر PCR

مسترمیکس سوپر PCR یکتاتجهیزآزما حاوی آنزیم Taqplus میباشد. آنزیم Taqplus یکتاتجهیزآزما مخلوط Taq DNA Polymerase  با آنزیم دیگری است که فعالیت 5’ → 3’ exonuclease  دارد. آنزیم تقویت شده موجود در این مسترمیکس عملکرد این محصول را قوی تر ، حساسیت بالاتر و همچنین تحمل ناخالصی ها را چند برابر بیشتر از نمونه مشابه معمولی آن کرده است و باعث بهبودبخشی در روش PCR شده است.

مسترمیکس سوپر PCR یکتاتجهیزآزما تمامی اجزا مسترمیکس (به جز پرایمرها و نمونه) را برای انجام آزمایش PCR  دارد و توانایی تکثیر تا 10kb از DNA  ژنومی انسان یا تا 15kb  را برای  λ DNA دارد.

رنگ موجود در مسترمیکس سوپر PCR قادر به بارگیری مستقیم محصول PCR بر روی ژل آگاروز میشود .

نکته : کیفیت مسترمیکس تا 20 بار ذوب شدن و فریز شدن حفظ میشود ولی اگر پروژه شما به گونه ای باشد که نیاز به بیشتر از 20 بار ذوب شدن و فریز شدن دارید، قبل از استفاده آن را تقسیم کنید تا کیفیت آن در اثر فریز و دفریز شدن حفظ شود.

 

خصوصیات کالا

1 mlSize
YTABrand
YT1553Cat NO
proofreading includedSuperiority
PCRApplications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل