کیت استخراج DNA از مدفوع | Stool DNA Isolation mini Kit

کیت استخراج DNA از مدفوع:

  • حذف موثر مهارکننده های PCR
  • جداسازی DNA با کیفیت بالا
  • پردازش سریع و آسان و آماده برای استفاده درکمتر از 60 دقیقه
  • استخراج با کمک بید های شیشه ای و ستون های سیلیکایی

کاربرد:

  • استخراج DNA ژنومیک از نمونه های مدفوع
  • قابل استفاده برای استخراج از نمونه های تازه و منجمد شده مدفوع
  • DNA استخراج شده قابل استفاده در واکنش هایی نظیر PCR و Real time PCR

 

دسته:

توضیحات

کیت استخراج DNA از مدفوع

برای استخراج  DNA از مدفوع با توجه به سخت بودن پروسه استخراج با کیت های عمومی  ، کیت اختصاصی کمپانی Favorgen  که اختصاصا فقط برای استخراج DNA از مدفوع  ساخته شده است را ،  ارائه میدهیم.

 

 

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FASTI001Cat No
Extraction of DNA from stoolApplications
including Proteinase K
beads tube
features
spin column (silica membrane)
Format
StoolMain sample type
50~200 µlElution volume
50 ~100 mg Sample amount
< 60 min Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل

کیت استخراج DNA از مدفوع