کیت استخراج DNA از مدفوع | Stool DNA Isolation mini Kit

دسته:

توضیحات

برای استخراج  DNA از مدفوع با توجه به سخت بودن پروسه استخراج با کیت های عمومی  ، کیت اختصاصی کمپانی Favorgen  که اختصاصا فقط برای استخراج DNA از مدفوع  ساخته شده است را ،  ارائه میدهیم.

 

 

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FASTI001Cat No
Extraction of DNA from stoolApplications
including Proteinase K
beads tube
features
spin column (silica membrane)
Format
StoolMain sample type
50~200 µlElution volume
50 ~100 mg Sample amount
< 60 min Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل

کیت استخراج DNA از مدفوع