کیت استخراج DNA از مدفوع | Stool DNA Isolation mini Kit

دسته:

توضیحات

برای استخراج  DNA از مدفوع با توجه به سخت بودن پروسه استخراج با کیت های عمومی  ، کیت اختصاصی کمپانی Favorgen  که اختصاصا فقط برای استخراج DNA از مدفوع  ساخته شده است را ،  ارائه میدهیم.

 

مطالب مرتبط :

کیت استخراج DNA از بزاق

کیت استخراج DNA از سواب

کیت استخراج DNA از شیر

کیت استخراج DNA از اسپرم

کیت استخراج DNA از قارچ

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

استخراج DNA ژنومی از خون

کنترل کیفیت کیت استخراج DNA از خون

عیب یابی و رفع مشکل در کیت استخراج DNA از خون

استخراج DNA و یا RNA در روش های ستونی

آنزیم پروتئیناز K

استخراج DNA از سلول

استخراج DNA از گیاه

قیمت کیت استخراج DNA

کیت استخراج DNA از باکتری

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FASTI001Cat No
Extraction of DNA from stoolApplications
including Proteinase K
beads tube
features
spin column (silica membrane)
Format
StoolMain sample type
50~200 µlElution volume
50 ~100 mg Sample amount
< 60 min Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل

کیت استخراج DNA از مدفوع