مقالات

ساختار و ژنتیک ویروس ها

ویروس یک واحد ژنتیکی عفونی است و ساختار کوچکتری نسبت به باکتری ها دارد. خصوصیات ویروس‌ها (Viruses)، آن‌ها را در…

استخراج DNA/RNA در روش ستونی

استخراج DNA/RNA مبتنی بر ستون یک روش استخراج فاز جامد برای تمیز کردن سریع اسیدهای نوکلئیک است . این روش به این واقعیت متکی است که اسید…

آنزیم پروتئیناز K

پروتئیناز (proteinase K) یک آندوپپتیداز سرین وابسته به تتیلیسین است که انواع پیوندهای پپتید را هیدرولیز می کند. پروتئیناز K…

میکرو RNA یا ریز RNA ها

میکروRNA ها به اختصار miRNA توالی های RNA ای غیر کد شونده و کوچکی (حدود 22 نوکلئوتید) هستند که در…

آنزیم لیزوزیم (Lysozyme)

آنزیم لیزوزیم (Lysozyme) بوسیله غدد پوستی و غشای مخاطی ترشح میشود و در بسیاری از منابع مانند سفیده تخم مرغ…

محلول RNAlater

  محلول RNAlater  با نفوذ در بافت ، عمل تثبیت و محافظت از RNA  در نمونه های تازه را انجام…

ترایزول ( YTzol pure RNA)

استخراج RNA فرآیندی است که طی آن RNA کل موجود در یک نمونه هموژنیزه شده سلولی جدا و تصفیه می‌شود. این روش…

روش ریل تایم (Realtime PCR)

  روش ریل تایم پی سی آر (Realtime PCR) چنانچه از مفهوم کلمه ریل تایم پی سی آر (Realtime PCR) استنباط…