مقالات

میکرو RNA

میکروRNA ها به اختصار miRNA توالی های RNA ای غیر کد شونده و کوچکی (حدود 22 نوکلئوتید) هستند که در... ادامه مطلب

لیزوزیم (Lysozyme)

آنزیم لیزوزیم (Lysozyme) بوسیله غدد پوستی و غشای مخاطی ترشح میشود و در بسیاری از منابع مانند سفیده تخم مرغ... ادامه مطلب

محلول RNAlater

  محلول RNAlater  با نفوذ در بافت ، عمل تثبیت و محافظت از RNA  در نمونه های تازه را انجام... ادامه مطلب