مقالات

تکنیک های PCR

واکنش زنجیره ای پلیمراز واکنش زنجیره ای پلیمراز یک فناوری بیولوژیکی برای تولید تعداد زیادی کپی DNA است. در این…

باکتری سالمونلا

عفونت باکتریایی سالمونلا عفونت سالمونلا (سالمونلوز) یک بیماری باکتریایی شایع است که بر روی روده اثر می گذارد. باکتری سالمونلا …

هیستوژنز و ژنتیک

هیستوژنزیس ( Histogenesis) شکل گیری بافت های مختلف از سلول های تمایز نیافته هیستوژنز نامیده میشود. اندودرم،  اکتودرم و مزودرم…

ژن درمانی

کد ژنتیکی انسان کد ژنتیکی انسان که در هزاران ژن رمزگذاری شده است، پروتئین‌هایی را سنتز می کند که تمام…

فناوری کریسپر

فناوری کریسپر (CRISPR) برای اصلاح ژن: CRISPR مجموعه‌ای از توالی‌های DNA است که در ژنوم پروکاریوت‌هایی مانند آرکیا و باکتری‌ها…

کشت سلول

کشت سلول،کاربرد، مواد و تجهیزات مورد نیاز کشت سلول چیست؟ کشت سلولی یکی از مهم ترین تکنیک ها در زیست…

بافرهای بیولوژیکی

مفهوم بافر بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی به طور قابل توجهی با تغییرات کوچک در غلظت یون های H+ آزاد مختل…

نقش Tris-HCl در استخراج DNA

بافر Tris-HCl Tris-HCl یک عامل بافری است که معمولاً توسط زیست شناسان مولکولی استفاده می شود. Tris HCl که به…