کیت استخراج RNA از خون

کیت استخراج آر ان ای از خون

تاکنون با توسعه ی علوم و فن آوری در حیطه ی ژنتیک و زیست مولکولی ، روش های متفاوتی برای بررسی ژنوم بیماری های مرتبط با انسان شناخته شده است. امروزه بیماری های زیادی شناخته شده اند که منشا ویروسی با عامل RNA ویروس ( آر ان ای ویروس ) دارند . مقدمه ی این مطالعه و شناخت عامل بیماری و مسیر درمان ، انجام استخراج RNA ویروسی با استفاده از کیت های استخراج RNA از خون می باشد. بهترین انتخاب در استخراج RNA از خون ، متد ستونی در این روش است. استفاده از کیت استخراج RNA ( توتال آر ان ای ) و یا به عبارتی Total RNA extraction kit با متد ستونی ، یک روش ساده ، کارآمد ، مقرون به صرفه و بهینه برای کاربر به شمار می آید.

کیفیت و کمیت RNA عوامل مهمی برای اطمینان از دقت تجزیه و تحلیل بیان ژن و سایر کاربردهای پایین دستی مبتنی بر RNA هستند. سطح بیان RNA نشانگر خوبی از وضعیت فیزیولوژیکی سلول ها است و پاسخ سلول را در شرایط مختلف استرس مانند آنهایی که در طول برهمکنش های میزبان و پاتوژن با آن مواجه می شوند، نشان می دهد. کیفیت و کمیت بالا RNA استخراج شده برای کاربردهای پایین دستی مانند تعیین کمیت بیان ژن قابل اعتماد از طریق PCR کمی و توالی یابی RNA (RNA-seq) بسیار مهم است.

در اینجا سعی داریم به توضیحات کلی ، جامع و گویا در مورد مولکول های RNA بپردازیم.
ریبونوکلئیک اسید (RNA) ، وزن مولکولی بالایی دارند و در برخی از ویروس ها نقش مهمی بعنوان حامل کد های ژنتیکی دارند. آر ان ای ( RNA) از نوکلئوتیدهای ریبوز که به واسطه ی پیوندهای فسفودی استر به یکدیگر متصل شده‌اند، تشکیل شده اند و رشته هایی با طول‌های متفاوت بوجود آورده اند.
قند ریبوز فرم و شکل حلقوی متشکل از 5 کربن و یک اکسیژن دارد .مولکول RNA از نظر شیمیایی واکنش پذیر است و اغلب در معرض هیدرولیز است و به همین علت همیشه DNA نسبت به RNA ساختار پایدارتری دارد و مناسب ترین حامل کد های ژنتیکی به شمار میرود.
ساختار سه بعدی این ماکرومولکول های زیستی تک رشته ای منجر به پایداری و نحوه ی کارکرد این مولکول شده است. در واقع این ساختار سه بعدی منجر به ایجاد تغییرات در قند ریبوز و ‌باز‌های آلی به واسطه ی آنزیم ها می شود . این تغییرات به سبب آنزیم های سلولی ایجاد میشود که منجر به تشکیل پیوند های شیمیایی در قسمتهایی از رشته RNA می شود و در نتیجه پایداری بیشتر در ساختمان RNA به وجود می آید . البته همیشه این تغییرات باعث پایداری نمی شود و گاهی اتفاق می افتد که به واسطه ی این تغییرات ، مولکول آر ان ای ضعیف و ناپایدار شده و به راحتی از بین می رود . امروزه با شناخت ساختار RNA ها ، مشخص شده که این مولکول ها می توانند کاتالیز واکنش ها باشند و این توانایی ب واسطه ی وجود حداقل یک ریبونکلئو پروتئین در قسمت هایی از آر ان ای امکان پذیر است .
شرکت یکتا تجهیز آزما نماینده ی انحصاری کمپانی Favorgen تایوان ، ارائه دهنده کیت استخراج RNA از خون به روش ستونی می باشد. این کیت مناسب و سازگار با انواع نمونه های خون کامل انسانی ، سلول و بافت حیوانی ، باکتری ، مخمر، نمونه ی پارافینه ، قارچ و نیز تخلیص RNA می باشد.

بیماری‌های مرتبط با RNAها

ارتباطات مهمی بین RNA و بیماری‌های انسانی کشف و شناخته شده است . در ابتدا مختصر به توضیح RNA virus ( آر ان ای ویروس) می پردازیم. به زبان ساده برخی از ویروس ها از آر ان ای ( RNA) بعنوان ماده ژنتیکی استفاده میکنند . بیماری ها ی بسیاری وجود دارند که منشا RNA virus دارند که در اینجا به اختصار به بیان بعضی از آنها می پردازیم:
بیماری مولتیپل اسکلروزیس ( بیماری ام اس) نوعی بیماری گسترش یاف%