آنزیم Pfu DNA polymerase

آنزیم Pfu DNA polymerase :

  • دارای قابلیت ‘5 به ‘3 پلی مرازی و ‘3 به ‘5 اگزونوکلئازی به صورت همزمان
  • دقت بالاتر در مقایسه با taq DNA polymerase
  • بازدهی بالا در محصولات PCR
  • غلظت و فعالیت آنزیمی 5 Unit در هر ماکرولیتر

 

کاربردها:

  • تکثیر قطعات تا 8kb
  • تکثیر با صحت بالا
  • انجام واکنش PCR
  • قابل استفاده برای هر واکنشی که به دقت و صحت بالایی در توالی نوکلئوتیدی نیاز دارد

شرایط نگهداری:

  • در دمای -20 نگهداری شود

 

دسته:

توضیحات

آنزیم Pfu DNA polymerase

از دیگر آنزیم های مجموعه ی  DNA پلیمرازها ، آنزيم Pfu DNA polymerase است که در واکنش های PCR استفاده می شود و بسیار نسبت به آنزیم Taq  در دمای بالا مقاوم تر عمل می کند. از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این آنزیم قابلیت تصحیح کنندگی آن می باشد که منجر به حداقل احتمال خطای نوکلئوتیدی میگردد .

فعالیت تصحیح کنندگی آنزیم Pfu در جهت ‘5 → ‘3  می باشد، به این صورت که در هنگام ساخت DNA از انتهای ‘3 → ‘5 در صورت بروز اشتباه، آنزیم Pfu با فعالیت اگزونوکلئازی خود در جهت  ‘5 → ‘3 ، بلافاصله نوکلئوتیدی که به اشتباه چسبیده است را در انتهای ‘3 رشته DNA جدید حذف می کند. این قابلیت خاص آنزیم Pfu سبب میشود  که قطعات DNA تولید شده طی واکنش  PCR توسط  آنزیم Pfu | آنزیم Pfu DNA polymerase ضریب خطای کمتری نسبت به قطعات DNA تولید شده توسط  آنزيم DNA پلیمراز Taq داشته باشند.

شرکت یکتاتجهیز آزما با بهینه سازی این آنزیم ، محصولی قابل رقابت در بازار مولکولی ارائه داده است ، بطوریکه  زمانextension  در دمای 72 درجه سانتی گراد به 15 ثانیه برای هر Kb کاهش پیدا کرده است و تا اندازه 8kb قابلیت amplification دارد.

 

 

خصوصیات کالا

100 unitSize
YTABrand
YT1603Cat No
5U/µl Concentration
For high-fidelity DNA synthesis by PCRApplications
thermostable with both 5’ to 3’ DNA polymerase and 3’ to 5’ exonuclease activityFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل