کیت استخراج ویروسی | Viral Nucleic Acid Extraction Kit

دسته:

توضیحات

ویروس یک واحد ژنتیکی عفونی است و ساختار کوچکتری نسبت به باکتری ها دارد. خصوصیات ویروس‌ها (Viruses)، آن‌ها را در مرز بین موجود زنده و غیر زنده جای می‌دهد. ویروس‌ها به طور معمول هر دو سلول‌های یوکاریوت‌ها (مانند حیوانات ، حشرات و گیاهان) و پروکاریوت‌ها (مانند باکتری ها) را آلوده می‌کنند. ماده ژنتیکی ویروس‌ها درون یک پروتئین نگهدارنده قرار دارد، در واقع همین حفاظ ، ویروس‌ها را از پریون‌ها (عوامل عفونی که تنها از  پروتئین ساخته شده‌اند) و ویروئیدها (عوامل عفونی که نوکلئوتیدهایی از جنس RNA بدون پوشش پروتئینی هستند) برجسته و متفاوت می‌کنند.

در گونه‌های مختلف ویروس هر دو نوع اسید نوکلئیک یعنی DNA  و RNA  ویروسی یافت می‌شوند اما در هر ویروس فقط یکی از آن‌ها وجود دارد و هیچ ویروسی به طور همزمان دارای DNA و RNA نیست. در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد؛ سیتومگالویروس  (‌Cytomegalovirus)، نام ویروسی انسانی است که به طور همزمان یک DNA مرکزی و رشته mRNA  دارد.

در ویروس‌هایی که دارای رشته‌های RNA هستند، این رشته‌ها به عنوان رشته مثبت (Plus Strand) یا رشته منفی (Minus Strand)   شناخته می‌شوند. رشته مثبت RNA ویروسی با رشته mRNA یکسان است و می‌تواند بلافاصله توسط سلول میزبان به پروتئین ترجمه شود. رشته منفی RNA ویروسی، مکمل رشته mRNA است و بنابراین باید ابتدا توسط RNA پلیمراز به رشته مثبت تبدیل شود و سپس مورد ترجمه قرار گیرد.

پروسه استخراج ویروس از نمونه های کلینیکال و مراکز تحقیقاتی یکی از دغدغه های مهم این مراکز میباشد.
کیت استخراج ویروسی / وایرال (viral nucleic acid extraction kit) تولید شده در کمپانی Favorgen تایوان از نوع کیت های ستونی بوده و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و همچنین  وجود Carrier RNA برای نمونه هایی که مقدار کم محصول دارند ،  مناسب است و قابل ذکر است کمپانی تولید کننده به یکی از بهترین تولید کننده های کیت استخراج وایرال تبدیل شده است.

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAVNK001Cat No
For isolation of Viral Nucleic Acid from cell-free fluid such as, serum, plasma,
body fluid and cell cultured supernatant
Applications
spin column (silica membrane)Format
cell-free fluid such as serum, plasma, body fluid
and cell cultured supernatant
Main sample type
150 µlSample Size
100 bp ~30 kbFragment size
80 ~ 90 %Recovery rate
30 ugBinding capacity
40 ~ 50 µlElution volume
~ 30 minutesOperation time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل

شرح مختصر کیت استخراج وایرال