نمایش 9 24 36

آنزیم MMLV مقاوم به حرارت | MMLV Thermostable

19،000،000 
 • آنزیم رونویسی معکوس با غلظت200u/μl
 • همراه با بافر واکنش5X (5X Reaction Buffer)
 • فعالیت بهینه در دمای 37-50 درجه سانتی گراد
 • مقاوم به حرارت تا دمای 60 درجه سانتی گراد
 • امکان رونویسی معکوس از 100 پیکوگرم RNA

پرایمر Primer Oligo dt | Oligo dt

3،600،000 
 • به صورت لیوفیلیزه
 • متشکل از توالی دئوکسی تیمین
 • پرایمر الیگو (dT) با دم پلی (A) هیبرید می شود.
 • فاقد نوکلئاز (DNase/RNase)

آنزیم MMLV Reverse Transcriptase | MMLV

19،000،000 1000یونیت
 • آنزیم رونویسی معکوس با غلظت u/μl200
 • همراه با بافر واکنش5X (5X Reaction Buffer)
 • فعالیت بهینه در دمای 37 درجه سانتی گراد
 • امکان غیر فعال شدن حرارتی

کیت سنتز سی دی اِن آ | cDNA synthesis Kit

36،000،000 50 تستی
 • عملکرد عالی
 • قابلیت سنتز cDNA از RNA هایی با غلظت های پایین (1ng)
 • قابلیت استفاده از پرایمرهای Oligo dt و Random hexamer به صورت همزمان
 • سنتز به واسطه ترانس کریپتاز معکوس بسیار کارآمد MMLV
 • cDNA حاصل قابل استفاده در کلیه واکنش های پایین دستی
 • امکان سنتز cDNA از میکرو RNA در صورت طراحی پرایمر اختصاصی توسط کاربر

آنزیم dNTP mix

2،400،000 6،500،000 
 • مخلوطی از نوکلئوتیدهای dATP، dCTP، dGTP و dTTP
 • غلظت هر کدام 10 میلی‌مولار
 • فاقد RNase و DNase
 • خلوص بالا (بیشتر از 99.9 درصد)

پرایمر رندم هگزامر | Random hexamer primer

3،600،000 
 • به صورت پودر لیوفیلیزه
 • توالی نوکلئوتیدی 6تایی با کیفیت بالا
 • هگزادئوکسی نوکلئوتیدهای تصادفی
 • فاقد DNase/RNase

آنزیم محدود کننده | RNase inhibitor

17،000،000 
 • عاری از هر گونه نوکلئاز (DNAase/RNAase)
 • مهار کننده اختصاصی ریبونوکلئاز ها(RNase A,B,C)
 • جلوگیری از تخریب RNA
 • سازگار با ترانس کریپتازهای معکوس و RNA پلیمرازها