نمایش 4 16 32
dntp-mix-yektatajhiz
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

dNTP mix

1،200،000 6،500،000