نمایش 9 24 36

آنزیم Hot Start Taq DNA Polymerase

12،000،000 
 • امکان انجام واکنش PCR با حساسیت و اختصاصیت بالا
 • استفاده از آنتی بادی جهت مهار فعالیت Taq پلی مراز
 • بافر اختصاصی جهت بهبود عملکرد آنزیم
 • افزایش راندمان واکنش
 • غیرفعال در دمای اتاق

مسترمیکس مالتی پلکس PCR ‌با multiplex PCR mastemix with UDG | UDG

15،500،000 1ml
 • امکان شروع واکنش PCR تنها با اضافه کردن پرایمر و نمونه
 • جلوگیری از آلودگی به دلیل حضور Uracil DNA glycosylation (UDG)
 • حاوی آنزیم hotstart به منظور افزایش حساسیت و کارایی واکنش
 • امکان تکثیر چند ژن هدف در یک واکنش

مستر میکس PCR master mix | PCR

3،000،000 1ml
 • مسترمیکس آماده استفاده
 • بافر بهینه سازی شده و استفاده ازغلظت بافری مناسب جهت افزایش عملکرد واکنش
 • عدم شکل گیری باندهای غیراختصاصی در واکنش PCR
 • بازدهی بالای واکنش پی سی آر
 • محصولات واکنش قابل استفاده در سایر کاربردهای مولکولی

مستر میکس سوپر Super PCR Master Mix | PCR

3،200،000 1ml
 • مسترمیکس آماده استفاده
 • بافر بهینه سازی شده و استفاده ازغلظت بافری مناسب جهت افزایش عملکرد واکنش
 • بازدهی بالای واکنشPCR
 • قابلیت ‘ 3  به ‘ 5 اگزونوکلئازی به دلیل وجود آنزیم PFU
 • انجام واکنش با صحت و دقت بالاتر
 • می توانید به سادگی بخشی از محصول واکنش را روی ژل آگارز ببرید.

آنزیم Taq DNA پلی مراز | Taq DNA polymerase

4،200،000 500U
 • مقاوم در برابر دما
 • بازدهی بالا
 • قابلیت تکثیر قطعات تا 6 کیلو باز
 • دارای فعالیت پلیمرازی ‘ 5 به ‘ 3
 • همراه با بافر بهینه سازی شده جهت تسهیل انجام واکنش

آنزیم Pfu DNA پلی مراز | Fast pfu DNA polymerase

13،000،000 100Unit
 • دارای قابلیت ‘5 به ‘3 پلیمرازی و ‘3 به ‘5 اگزونوکلئازی به صورت همزمان
 • دقت بالاتر در مقایسه با Taq DNA polymerase
 • بازدهی بالا در محصولات PCR
 • غلظت و فعالیت آنزیمی 5 یونیت در هر ماکرولیتر
 • سرعت تکثیر 4 کیلو باز در دقیقه

آنزیم dNTP mix

2،400،000 6،500،000 
 • مخلوطی از نوکلئوتیدهای dATP، dCTP، dGTP و dTTP
 • غلظت هر کدام 10 میلی‌مولار
 • فاقد RNase و DNase
 • خلوص بالا (بیشتر از 99.9 درصد)