آنزیم Pfu DNA polymerase

دسته:

توضیحات

 

مطالب مرتبط:

آنزیم Taq پلیمراز

مسترمیکس سایبرگرین

مستر میکس ریل تایم پروب

کیت سنتز cDNA

آنزیم ترانس کریپتاز معکوس

آنزیم MMLV

خصوصیات کالا

100 unitSize
YTABrand
YT1603Cat No
5U/µl Concentration
For high-fidelity DNA synthesis by PCRApplications
thermostable with both 5’ to 3’ DNA polymerase and 3’ to 5’ exonuclease activityFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل