در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه | FFPE paraffin-fixed Tissues DNA Extraction micro kit

  • استخراج DNA با کیفیت بالا از بافت های پارافینه شده
  • استخراج با استفاده از ستون های اختصاصی
  • DNA ژنومی منسجم و یکپارچه با خلوص بالا
  • امکان استخراج با حداقل حجم elution buffer معادل 12 ماکرولیتر

کیت استخراج DNA از خون | Blood genomic DNA Extraction Mini Kit

48،000،000 50 تستی

دستورالعمل ساده بدون نیاز به لیز جداگانه گلبول قرمز

روش استخراج ستونی با ستون های با کیفیت سیلیکایی

DNA با غلظت و خلوص بالا قابل استفاده در سایر واکنش های مولکولی

حذف کامل آلاینده ها و بازدارنده ها

دارای دستورالعمل اختصاصی برای استخراج از مایع آمنیوتیک

کیت استخراج DNA از بافت | Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit

47،000،000 50 تستی

استخراج DNA ژنومی با کیفیت و غلظت بالا

استخراج آسان در مدت زمان بین 30 تا 60 دقیقه

استخراج با استفاده از ستون های با کیفیت سیلیکایی

دارای دستورالعمل اختصاصی برای clean- up کردن DNA ژنومیک

امکان استفاده جهت استخراج DNA ژنومیک از نمونه های اسپرم، شیر،سواب و بزاق به همراه دستورالعمل اختصاصی

کیت استخراج DNA از مدفوع | Stool DNA isolation mini kit

78،000،000 50 تستی
  • حذف موثر مهارکننده های PCR
  • جداسازی DNA با کیفیت بالا
  • پردازش سریع و آسان و آماده برای استفاده درکمتر از 60 دقیقه
  • استخراج با کمک بید های شیشه ای و ستون های سیلیکایی
  • امکان استخراج از 50 تا 100 میلی گرم نمونه اولیه
  • حدف humic acid ، پلی ساکاریدها، ترکیبات فنولی و آنزیم های مهارکننده در نمونه های مدفوع