در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت استخراج پلاسمید مینی | plasmid DNA extraction mini kit

29،000،000 50 تستی
  • استخراج DNA پلاسمیدی با بازدهی و کیفیت بالا
  • امکان استخراج از باکتری گرم منفی و گرم مثبت
  • امکان استخراج سریع DNA پلاسمیدی در کمتر از 25 دقیقه
  •  روش استخراج ستونی با ستون های با کیفیت سیلیکایی
  • امکان استخراج پلاسمیدهایی به طول1-15کیلوباز
  • لیز سلولی شفاف با حداقل آلودگی RNA به دلیل حضور آنزیم RNase A

کیت استخراج پلاسمید مکسی | plasmid DNA extraction maxi kit

34،000،000 2 تستی
  • جداسازی به روش کروماتوگرافی تبادل آنیونی (عبور از ستون بر اساس گرانش)
  • استخراج DNA پلاسمیدی با کیفیت و غلظت بالا
  • قابل استفاده برای پلاسمید با تعداد کپی بالا یا تعداد کم کپی
  • امکان استخراج پلاسمید تا طول 150 کیلوباز