در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

آنزیم T7 RNA Polymerase

12،000،000 5000U
 • سنتز mRNA در محیط آزمایشگاهی از DNA الگو
 • ویژگی اختصاصی بالا برای پروموتور T7
 • دارای خلوص 95%
 • عاری از آنزیم های RNase و DNase

آنزیم T4 DNA ligase

15،000،000 100U
 • به طور موثر منجر به اتصال در انتهای صاف و چسبنده می شود
 • آنزیم نوترکیب جدا شده از coli.
 • قابل استفاده در فرآیند کلونینگ(cloning)
 • امکان غیرفعال سازی حرارتی در دمای 70 درجه سانتی گراد

آنزیم UDG

23،000،000 200یونیت
 • آزادسازی اوراسیل از DNA تک رشته ای یا دو رشته ای حاوی اوراسیل
 • عدم آسیب به رشته ی RNA یا الیگونوکلئوتیدهای حاوی یوراسیل
 • جلوگیری از ایجاد پاسخ مثبت کاذب در واکنش های PCR
 • امکان کلونینگ محصولات PCR
 • توسط حرارت غیرفعال می شود

آب فوق خالص | UltraPure Nuclease-Free Water

2،500،000 50ML
 • دارای بالاترین گرید مولکولی و درجه خلوص
 • بدون ترکیب با DEPC
 • استریل شده با غشا فیلتر 0.22 میکرومتر با درجه HPLC
 • عاری از RNase ، DNase و پروتئیناز ( Proteinase )

پروتئیناز Proteinase K | K

3،500،000 33،000،000 
 • به شکل پودر لیوفیلیزه در حجم 200mg و محلول در حجم 1ml با غلظت 20mg
 • فعالیت بهینه در دما 65-50 درجه سانتی گراد و PH بین 12-5 در محلول
 • قابلیت هضم موثر پروتئین ها
 • عاری از هر گونه اندونوکلئاز و ریبونوکلئاز

آنزیم DNase I

9،000،000 10Mg
 • پودر لیوفیلیزه
 • امکان غیر فعال سازی حرارتی
 • دارای فعالیت آنزیمی 6000 واحد در یک میلی لیتر
 • هیدرولیز موثر dsDNA و ssDNA به قطعات کوچکتر

آنزیم RNase A

21،000،000 50mg
 • پودر لیوفیلیزه
 • عاری از DNase
 • حاصل از پانکراس گاوی(bovine pancerase)
 • فعالیت اختصاصی آنزیم::units/mg protein≥Kunitz

آنزیم لیزوزیم | Lysozyme

12،000،000 500mg
 • لیز کننده دیواره سلولی در باکتری ها
 • بهبود قابل توجه در راندمان استخراج
 • به شکل پودر لیوفیلیزه با غلظت 500 میلی گرم بر میلی لیتر
 • دارای فعالیت آنزیمی 20000 واحد در هر میلی گرم