مقالات

استخراج DNA/RNA در روش ستونی

استخراج DNA/RNA :

استخراج DNA/RNA مبتنی بر ستون یک روش استخراج فاز جامد برای تمیز کردن سریع اسیدهای نوکلئیک است . این روش به این واقعیت متکی است که اسید نوکلئیک تحت شرایط خاصی به فاز جامد سیلیس متصل می شود.

مراحل کار در استخراج DNA/RNA:

مراحل کار در استخراج DNA/RNA  به روش ستونی  لیز سلولها ، اتصال اسید نوکلئیک به غشای ژل سیلیکا ، شستن اسید نوکلئیک متصل به غشای ژل سیلیکا و شستشوی اسید نوکلئیک است.

مرحله لیز شدن در استخراج اسیدنوکلئیک :

برای لیز شدن ، سلولهای یک نمونه با روش لیتیک پردازش می شوند که همان شکستن غشای سلولی و آزاد سازی اسید نوکلئیک است.

مرحله اتصال در استخراج اسیدنوکلئیک :

برای اتصال ، یک محلول بافر به همراه اتانول یا ایزوپروپانول به نمونه اضافه می شود . این فرایند  اتصال را تشکیل می دهد. محلول به یک ستون منتقل می شود و ستون در سانتریفیوژ قرار می گیرد . در سانتریفیوژ ، درصورت بهینه بودن pH و غلظت نمک محلول ، اسید نوکلئیک با عبور از محلول به غشای ژل سیلیکا متصل می شود.

مرحله شستن در استخراج اسیدنوکلئیک :

در مرحله شستن ، یک بافر شستشو به ستون اضافه می شود. ستون مجدداً در سانتریفیوژ قرار داده می شود و بافر را شستشو می دهد. این باعث می شود ناخالصی های باقیمانده از غشاء خارج شود و فقط اسید نوکلئیک متصل به ژل سیلیس بماند.

شستشوی آخر در استخراج اسیدنوکلئیک :

برای شستشو مرحله آخر ، یک بافر شستشو دیگر به ستون اضافه می شود. ستون مجدداً در سانتریفیوژ قرار داده می شود بافر شستشو اسید نوکلئیک را از غشاء خارج کرده و اسید نوکلئیک از انتهای ستون جمع می شود.

به اختصار استخراج DNA/RNA به روش ستونی  منوط به حذف پروتئین‌های سلولی و هیستونی متصل به دی‌ان‌ای میباشد که به سه روش زیر انجام میگیرد:

  1. با اضافه کردن پروتئاز
  2. از طریق رسوب دهی پروتئین‌ها با سدیم یا آمونیوم سولفات
  3. یا خارج سازی آن‌ها از طریق یک ترکیب فنل- کلروفرم که این کار باید قبل از رسوب دادن دی‌ان‌ای انجام گیرد.

پس از استخراج، دی‌ان‌ای را به آرامی در یک بافر قلیایی (معمولاً در بافر TE )

یا در آب خالص حل می‌کنند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *