آنزیم Taq DNA polymerase2019-10-22T06:12:45+00:00

Project Description

آنزیم Taq DNA Polymerase

آنزیم Taq DNA polymerase  که توسط این شرکت ارائه میشود ، بصورت بالک از معتبرترین کمپانی خارج از کشور تهیه و در آزمایشگاه یکتاتجهیزآزما تقسیم میشود. از ویژگی مهم این آنزیم پایداری بالا ، کیفیت و قدرت بالای آن میباشد.

500 unitSize
YTABrand
YT1501Cat No
5 U/μlConcentration
For amplify DNA target up to 5 kb (simple template)Applications
5' to 3' polymerase activityFeatures