در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت استخراج ویروسی | Viral Nucleic Acid extraction kit

60،000،000 50 تستی
  • استخراج سریع (کمتر از بیست دقیقه)
  • حذف کامل بازدارنده ها ، پروتئین ها و نوکلئازها
  • روش استخراج ستونی با ستون های با کیفیت سیلیکایی
  •  امکان استخراج همزمان RNA و DNA ویروسی با غلظت و کیفیت بالا
  • استخراج RNA ویروسی در حضور Carrier RNA