نمایش 9 24 36

مستر میکس onestep qRT-PCR for probe

14،500،000 100 تستی
 •  مسترمیکس آماده استفاده One-Step qRT-PCR مبتنی بر پروب
 •  حاوی مخلوط آنزیمی مورد نیاز برای انجام واکنش رونویسی معکوس
 • امکان انجام واکنش رونوسی معکوس و تکثیر DNA به صورت همزمان در یک واکنش
 • سهولت و تسریع در سنتز cDNA و تکثیر آن در 40 دقیقه
 • جلوگیری از آلودگی به دلیل حضور Uracil DNA glycosylation (UDG)
 • حاوی آنزیم hot-start به منظور افزایش حساسیت و کارایی واکنش
 •  امکان استفاده از محصول واکنش در سایر واکنش های پایین دست

مسترمیکس ریل تایم پروب | probe qPCR mastermix

14،000،000 1ML
 • طراحی شده برای qPCR مبتنی بر پروب
 • سازگار با انواع دستگاههای Realtime PCR
 • پایداری، حساسیت و کارایی بالا
 • فاقد ROX
 • استفاده از آنزیم HOTstart Taq

مستر میکس ریل تایم مالتی پلکس پروب | multiplex probe qPCR mastermix

18،000،000 1ML

 

 • آماده استفاده
 • سازگار با بسیاری از دستگاههای Realtime PCR
 • استفاده از آنزیم Hot start Taq
 • قابل استفاده برای qPCR مبتنی بر پروب
 • امکان تکثیر همزمان چند ژن هدف در یک واکنش

پسیو رفرنس دای | passive Refrence Dye

2،500،000 40ul
 • نرمال سازی نوسانات فلوروسانس
 • بر نتایج واکنش qPCR اثر نمی گذارد

مستر میکس سایبرگرین | SYBR green qPCR mastermix

12،000،000 1ml
 • سازگار با انواع دستگاههای Realtime PCR
 • پایداری، تکرارپذیری و کارایی بالا
 • فاقد ROX
 • استفاده از آنزیم Hot start Taq