کیت استخراج اسیدنوکلئیک | Nucleic Acid purification kit

BrandSizeCat NoمحصولاتProducts
Favorgen Biotech50 TFABGK001کیت استخراج DNA از خونBlood Genomic DNA Extraction mini Kit + Proteinase K
Favorgen Biotech50 TFATGK001کیت استخراج DNA از بافتTissue Genomic DNA Extraction mini Kit + Proteinase K
Favorgen Biotech50 TFASTI001کیت استخراج DNA از مدفوعStool DNA Isolation mini Kit + Proteinase K
Favorgen Biotech50 TFAFFM050کیت استخراج DNA از بافت پارافینهFFPE paraffin-fixed Tissues DNA Extraction micro kit
Favorgen Biotech50 TFAVNK001کیت استخراج DNA/RNA ویروسیViral Nucleic Acid Extraction Kit I
Favorgen Biotech50 TFAPDE050کیت استخراج پلاسمید مینیPlasmid DNA Extraction mini Kit
Favorgen Biotech2 TFAPDE000کیت استخراج پلاسمید مکسیPlasmid DNA Extraction maxi Kit Ion exchange
Favorgen Biotech50 TFAGCK001-2کیت تخلیص از ژل و محصول PCRGel/PCR purification ini Kit
Favorgen Biotech50 TFABRK001کیت استخراج توتال RNATotal RNA extraction mini kit
Favorgen Biotech50 TFAMIK002کیت استخراج میکرو RNAmiRNA Isolation Kit
YTA20mlYT9066محلول YTzol مشابه ترایزولTrizol /YTzol pure RNA
YTA50mlYT9065محلول YTzol مشابه ترایزولTrizol /YTzol pure RNA
YTA100mlYT9064محلول YTzol مشابه ترایزولTrizol /YTzol pure RNA
YTA50mlYT9085محلول RNAlaterRNAlater solution
دسته:

توضیحات

کیت های استخراج اسیدنوکلئیک ارائه شده توسط یکتا تجهیز آزما از کمپانی Favorgen تایوان تامین میگردد. شرکت یکتاتجهیزآزما تنها نماینده انحصاری کمپانی Favorgen بوده و امور پشتیبانی کیت های استخراج اسیدنوکلئیک را عهده دار است.
کمپانی Favorgen در پارک ملی بیوتکنولوژی تایوان مستقر است . این کمپانی دارای خط تولید تمام اتوماتیک برای محصولات بیولوژی مولکولی و بطور اختصاصی کیت های استخراج DNA و RNA به روش ستونی مباشد و موفق به دریافت مدارک ISO13485 و ISO9011 در تولید شده است.
کمپانی Favorgen دارای دفاتر شعب رسمی در آمریکا، چین، کره و دانمارک است و همچنین دارای 30 نمایندگی رسمی در نقاط مختلف جهان میباشد.