کیت استخراج اسیدنوکلئیک | Nucleic Acid purification kit

BrandSizeCat NoProducts
Favorgen Biotech50 prepsFABGK001Blood Genomic DNA Extraction mini Kit + Proteinase K
Favorgen Biotech50 prepsFATGK001Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit + Proteinase K
Favorgen Biotech50 prepsFASTI001Stool DNA Isolation mini Kit + Proteinase K
Favorgen Biotech50 prepsFAFFM050FFPE paraffin-fixed Tissues DNA Extraction micro kit
Favorgen Biotech50 prepsFAVNK001Viral Nucleic Acid Extraction Kit I
Favorgen Biotech50 prepsFAPDE050Plasmid DNA Extraction mini Kit
Favorgen Biotech2 prepsFAPDE000Plasmid DNA Extraction maxi Kit Ion exchange
Favorgen Biotech50 prepsFAGCK001-2Gel/PCR purification ini Kit
Favorgen Biotech50 prepsFABRK001Total RNA extraction mini kit
Favorgen Biotech50 prepsFAMIK002miRNA Isolation Kit
YTA20mlYT9066Trizol /YTzol pure RNA
YTA50mlYT9065Trizol /YTzol pure RNA
YTA100mlYT9064Trizol /YTzol pure RNA
YTA50mlYT9085RNA later solution
دسته:

توضیحات

کیت های استخراج اسیدنوکلئیک ارائه شده توسط یکتا تجهیز آزما از کمپانی Favorgen تایوان تامین میگردد. شرکت یکتاتجهیزآزما تنها نماینده انحصاری کمپانی Favorgen بوده و امور پشتیبانی کیت های استخراج اسیدنوکلئیک را عهده دار است.
کمپانی Favorgen در پارک ملی بیوتکنولوژی تایوان مستقر است . این کمپانی دارای خط تولید تمام اتوماتیک برای محصولات بیولوژی مولکولی و بطور اختصاصی کیت های استخراج DNA و RNA به روش ستونی مباشد و موفق به دریافت مدارک ISO13485 و ISO9011 در تولید شده است.
کمپانی Favorgen دارای دفاتر شعب رسمی در آمریکا، چین، کره و دانمارک است و همچنین دارای 30 نمایندگی رسمی در نقاط مختلف جهان میباشد.