لدر 50bp DNA ladder | 50bp

دسته:

توضیحات

در تکنیک الکتروفورز ، بعد از توقف جریان، باند مولکول‌های DNA در اندازه‌های مختلف بر روی ژل نمایان است که جهت تعیین اندازه باند نمونه، از یک نشانگر و یا در اصطلاح  (Ladder) به عنوان استاندارد استفاده می‌شود. Ladder ( لدر ) روی ژل به صورت باندهایی با طول معین نمایان بوده و با استفاده از آن اندازه باندهای نمونه بر روی ژل را می توان ارزیابی کرد.

لدر 50bp  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 17 باند از 50 تا 1500bp میباشد که در بسته بندی 500ul  و با غلطت 112μg/ml ارائه میگردد.

مطالب مرتبط :

کیت تخلیص از ژل و PCR

تکنیک ژل الکتروفورز

مراحل الکتروفورز

پودر آگارز

لدر 100bp

لدر 1kb

رنگ DNA برای ژل

DNA safe stain

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8501Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
112 μg / ml Concentration
50-1,500 bp Range
17 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل