لدر 50bp DNA ladder – 50bp

دسته:

توضیحات

لدر 50bp  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 17 باند از 50 تا 1500bp میباشد که در بسته بندی 500ul  و با غلطت 112μg/ml ارائه میگردد.

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8501Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
112 μg / ml Concentration
50-1,500 bp Range
17 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل