لدر 100bp DNA ladder – 100bp

دسته:

توضیحات

لدر 100bp

لدر 100bp  محصول شرکت یکتاتجهیزآزما با 11 باند از 100 تا 1500bp میباشد که در بسته بندی 500ul  و با غلطت 100μg/ml ارائه میگردد.

خصوصیات کالا

500 μl
Size
YTABrand
YT8503Cat No
for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresisApplication
100 μg/ml Concentration
100-1,500 bp Range
11 bandsNumber of bands

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل