کیت استخراج پلاسمید مینی (Plasmid DNA Extraction mini Kit)

دسته:

توضیحات

کیت استخراج پلاسمید مینی (Plasmid extraction mini kit) تولید شده در کمپانی Favorgen تایوان از نوع کیت های  ستونی مینی پرپ بوده و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و مقدار مطلوب محصول پلاسمید بسیار مورد توجه مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است.

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAPDE050Cat No
Extraction pure plasmid from bacterial cultureApplications
mini spin column (silica matrix)Format
bacterial cultureMain sample type
60 µg/ columnBinding capacity
< 15 kbPlasmid range
20 ~ 30 µgTypical Yeild
1 ~ 3 ml Sample amount
< 25 minutes Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

 دانلود پروتکل

کیت استخراج پلاسمید مینی