کیت استخراج ویروسی (Viral Nucleic Acid Extraction Kit )

دسته:

توضیحات

کیت استخراج ویروسی

پروسه استخراج ویروس از نمونه های کلینیکال و مراکز تحقیقاتی یکی از دغدغه های مهم این مراکز میباشد.
کیت استخراج وایرال (viral nucleic acid extraction kit) تولید شده در کمپانی Favorgen تایوان از نوع کیت های ستونی بوده و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و همچنین  وجود Carrier RNA برای نمونه هایی که مقدار کم محصول دارند ،  مناسب است و قابل ذکر است کمپانی تولید کننده به یکی از بهترین تولید کننده های کیت استخراج وایرال تبدیل شده است.

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAVNK001Cat No
For isolation of Viral Nucleic Acid from cell-free fluid such as, serum, plasma,
body fluid and cell cultured supernatant
Applications
spin column (silica membrane)Format
cell-free fluid such as serum, plasma, body fluid
and cell cultured supernatant
Main sample type
150 µlSample Size
100 bp ~30 kbFragment size
80 ~ 90 %Recovery rate
30 ugBinding capacity
40 ~ 50 µlElution volume
~ 30 minutesOperation time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

 دانلود پروتکل

شرح مختصر کیت استخراج وایرال

شرح مختصر کیت استخراج وایرال