کیت استخراج DNA از بافت | Tissue DNA genomic DNA extraction mini kit

دسته:

توضیحات

کیت استخراج DNA از بافت ارائه شده توسط یکتا تجهیز آزما ، از کمپانی Favorgen تایوان میباشد .
ماده لیز کننده و ستون استفاده شده در این کیت باعث کیفیت بسیار بالای این کیت شده است . از این کیت برای استخراج نمونه ها ی متنوعی مثل بافت جانوری ، سلول کشت داده شده ، دی ان ای ویروسی از خون ، باکتری ، مخمر ، لکه خون خشک شده ، بافت پارافین ، بزاق ، سواب  و شیر استفاده کرد .
گنجایش غشای سیلیکایی موجود در Spin column ، تا 60 میکرو گرم میباشد که باعث شده یکی از محبوب ترین کیت های استخراج DNA موجود در بازار شود.

 

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FATGK001Cat No
Extraction of DNA from animal cells, animal tissues, blood, bacteria,
paraffin fixed tissue, yeast and fungi
Applications
including Proteinase Kfeatures
mini spin column (silica matrix)Format
Animal TissueMain sample type
up to 60 µg/ column Binding capacity
15 ~35 µg/ prepDNA Yeild
< 25 mg animal tissue
1.2 cm mouse tail
< 10 cultured cells
Sample amount
30-60 min Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل

دانلود پروتکل مخصوص استخراج DNA از بزاق 

دانلود پروتکل مخصوص استخراج DNA  از سواب

دانلود پروتکل مخصوص استخراج DNA  از شیر

دانلود پروتکل مخصوص استخراج DNA  از اسپرم 

دانلود پروتکل مخصوص استخراج DNA از قارچ

دانلود پروتکل مخصوص بازیابی DNA

دانلود پروتکل  جهت استخراج DNA  از شیر تازه و یا شیرخشک

کیت استخراج DNA از بافت