آنزیم محدودکننده | RNase inhibitor

دسته:

توضیحات

Rnase inhibitor (Rnasin)

آنزیم محدودکننده

محدود کننده ی RNase  معمولا بعنوان یک اقدام پیشگیرانه برای غیرفعال کردن آنزیم های ریبونوکلئاز در بعضی از روند های آزمایشگاهی جهت مهار و کنترل چنین آلودگی هایی بکار می رود .

خصوصیات کالا

1000 unitSize
YTABrand
YT4560Cat No
40U/µlConcentration
• Inhibition of RNA degradation in the following procedures: in vitro transcription ; cDNA synthesis ; in vitro translation ; isolation of mammalian cell fractions that contain mRNA protein complex. •Separation and identification of specific ribonuclease activities. • Studies of tumor suppression.Applications
To reduce the activity of RNase A-type enzymes in a variety of organismsFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل