محلول RNAlater

دسته:

توضیحات

محلول RNAlater یک ماده نگهدارنده است که RNA سلولی را در نمونه های سالم ، دست نخورده و منجمد نشده محافظت میکند. این محلول با ویژگی خاص خود ، RNA را در بافت و سلول تثبیت میکند. همچنین با استفاده از محلول RNAlater ، نیاز به انجماد نمونه ها در نیتروژن مایع و یا قرار دادن نمونه ها در دمای فریزر کاملا مرتفع میشود.
از دیگر مزایای محلول RNAlater ، سازگاری آن با بسیاری از روش های جداسازی RNA میباشد.

توجه داشته باشید که برای انجام استخراج RNA  حتما” از حذف کامل محلول RNAlater در نمونه خود مطمئن شوید .در شرایطی که نمونه بافت در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری میشده است ، تمامی کریستال هایی که ممکن است شکل گرفته باشد را حذف کنید . برای حذف کامل محلول RNAlater از نمونه می توانید بافت را با بافر PBS یک بار شستشو داده و سانتریفیوژ نمایید .

 

مطالب مرتبط :

کیت استخراج RNA از گیاه

کیت استخراج RNA از خون

کیت استخراج RNA از نمونه های متفاوت

کیت استخراج Total RNA

آنزیم Rnase A 

محدود کننده آنزیم RNase  

کیت استخراج RNA  ویروسی

کیت استخراج DNA و RNA ویروسی

محلول YTzol pure RNA

محلول ترایزول

محلول نگهدارنده RNA

محلول RNAlater

میکرو RNA ها

ریز RNA ها

خصوصیات کالا

50 mlSize
YTABrand
YT9085Cat No
Protecting RNA integrity in tissues rich in RNasesApplications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل

دانلود پروتکل آخرین آپدیت