آنزیم MMLV Reverse Transcriptase) MMLV)

دسته:

توضیحات

آنزیم MMLV از آنزیم‌هایی هستند که قادر به سنتزDNA از روی RNA می‌باشند. (cDNA) به رشته‌ای از مولکول DNA اطلاق می‌گردد که تحت فعّالیت کاتالیتیک آنزیم رونوشت بردار معکوس از روی رشتهٔ mRNAی بالغ ساخته می‌شود.
آنزیم MMLV ازیک نوع ویروس جوندگان بنامMouse Molony Leukemia Virus استخراج میشود و در دمای 37 درجه فعالیت میکند . آنزیم MMLV یکتاتجهیزآزما یک آنزیم مهندسی شده است که ژن قسمتی که فعالیت RNAse H دارد را از آن حذف کرده اند و برای تهیه cDNA بزرگ استفاده میگردد.

 

مطالب مرتبط:

آنزیم Taq پلیمراز

مسترمیکس سایبرگرین

مستر میکس ریل تایم پروب

کیت سنتز cDNA

مسترمیکس PCR

خصوصیات کالا

10,000 unitSize
YTABrand
YT4502Cat No
200U/μlConcentrtion
Generation of first strand cDNA for use in:
• PCR, see Protocol for First-strand cDNA Synthesis; • Second strand cDNA synthesis. • DNA labeling.
• Real-time PCR; • Analysis of RNA by primer extension
Applications
Moloney murine leukemia viruseEncoded by

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل