Loading dye

لودینگ دای ( loading dye ) :

• از ترکیب دو رنگ جهت ردیابی حرکت DNA استفاده شده
• حاوی EDTA که منجر به مهار نوکلئازهای وابسته به فلز می شود
• قابل استفاده برای ژل آگارز و ژل های non-denaturing پلی آکریل آمید
• عدم پوشش DNA به هنگام قرار گرفتن ژل در معرض نور UV

کاربردها:
• آماده سازی DNA ladder و بارگذاری نمونه ها روی ژل های آگارز یا پلی آکریل آمید

شرایط نگهداری:
• قابل نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه
• بیشتر از 12ماه در دمای -20 درجه سانتی گراد نگهداری شود

دسته:

توضیحات

لودینگ دای

YTA Loading Dye  یک ماده رنگی می باشد که برای آماده سازی و بارگزاری (load) نمونه های DNA روی ژل های آگارز یا پلی آکریل آمید استفاده می شود. رنگ استفاده شده در Loading Dye می تواند بروموفنول بلو ، زایلن سیانول ، اورنج جی ، کرسول رد و … باشد. هر یک از این مواد ، رنگ متفاوتی ایجاد می کنند. همچنین در حین ران شدن ژل الکتروفورز، هریک از این رنگ ها هم ردیف سایز مشخصی از DNA قرار می گیرند. برای مثال بروموفنول بلو در ژل آگارز 0.8% به موازات 100-300 جفت باز قرار می گیرد و در ژل 2% به موازات 150 جفت باز. بنابراین ، این رنگ جلوتر از باند DNA روی ژل حرکت می کند و بدین ترتیب می توان حرکت DNA در طول ژل را به دقت بررسی کرد. رنگ انتخاب شده نباید واکنشی باشد و یا ساختار DNA را تغییر دهد. رنگ های بروموفنول بلو و زایلن سیانول در YTA Loading Dye  استفاده شده اند. بروموفنول بلو رنگی است که برای ردیابی رشته های DNA با ابعاد کوچکتر حاوی حدود 400-300 جفت باز استفاده می شود ، در حالی که زایلن سیانول برای رشته های DNA  بزرگتر با حداکثر 8000 جفت باز بهتر عمل می کند.

 نقش و کاربرد لودینگ دای | loading dye

  • این محصول به عنوان یک شاخص رنگی جهت دنبال کردن حرکت DNA در ژل الکتروفورز استفاده می شود. با توجه به بی رنگ بودن  DNA، نیازمند ماده ای رنگی هستیم که ، جلوتر از DNA حرکت کند تا متوجه جایگاه DNA در ژل ، حین الکتروفورز باشیم.
  • چگالی DNA کمتر از رانینگ بافر می باشد. در نتیجه اگر DNA را به اتنهای چاهک های ژلی که درون رانینگ بافر قرار گرفته است لود کنیم ،DNA  ، داخل بافر پخش می شود. Loading Dye حاوی گلیسرول و یا فیکول است که با بالا بردن چگالی نمونه های DNA ، سبب باقی ماندن آن ها در انتهای چاهک های ژل می شود.

 

خصوصیات کالا

1 mlSize
YTABrand
YT1506Cat No
6xConcentration
for agarose and non-denaturing polyacrylamide gel electrophoresisApplications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل