dNTP mix cDNA synthesis

میکس dNTP:

  • مخلوطی از نوکلئوتیدهای dATP، dCTP، dGTP و dTTP
  • غلظت هر کدام 10 میلی‌مولار
  • فاقد RNase و DNase
  • خلوص بالا (بیشتر از 99%)

کاربردها:

  • انجام انواع PCR
  • سنتز Cdna
  • هر تکنیک یا واکنشی که به حضور دئوکسی نوکلئوتیدهای خالص نیاز دارد

شرایط نگهداری:

  • به مدت 2 سال در صورت نگهداری در 20-
  • 7 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد

 

 

 

دسته:

توضیحات

میکس dNTP

dNTPs  و یا به عبارتی دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته نقش مهمی در  واکنش زنجیره پلیمراز (PCR ) دارند، در واقع  آنها بلوک‌های ساختاری هستند که DNA پلیمراز با کمک و همراهی  آن‌ها ، رشته‌های جدید را می‌سازد.

میکس dNTP  ارائه شده توسط شرکت یکتاتجهیزآزما با غلظت 10mM و در بسته بندی 0.4ml ارائه میگردد.

خصوصیات کالا

50 ulSize
YTABrand
YT5555Cat No
10mM eachConcentration
For sensitive and reproducible PCR and RT-PCRApplications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل