کیت استخراج RNA از خون کامل

دسته:

توضیحات

کیت استخراج  RNA از خون کامل (Whole Blood RNA Mini Kit)  توسط  کمپانی Favorgen تایوان تولید شده است و  از نوع کیت های ستونی می باشد و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و غشای سلیکایی، جز بهترین ها محسوب می شود.

کیت استخراج  RNA از خون کامل (Whole Blood RNA Mini Kit)  به طور اختصاصی جهت جداسازی total RNA ازنمونه های خون کامل( Whole Blood) طراحی شده است، که از تخریب RNA  در طول پروسه جداسازی و استخراج جلوگیری به عمل می آورد.

تکنولوژی استفاده شده در این کیت، استفاده از یک بافر نمکی Lysis Buffer CX  جهت لیز سلولی، غیر فعال کردن RNase  و نهایتا اتصال Total RNA ( > 200 nt, e.g., 18S, 28S RNA, pri-miRNA)  به غشای ستون اتصال RNA که از جنس سیلیکا است، می باشد .

از total RNA   استخراج شده توسط این کیت می توان مستقیما برای واکنش  Real-time RT-PCR، سنتز cDNA، Northern blotting، primer extension  و mRNA selection و غیره استفاده کرد.

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAWBR050Cat No
For isolation of total RNA from whole blood RNA and prevention of RNA degradation during the isolation procedureApplications
silica-membrane technology /chaotropic salt bindingFormat
whole Blood Main sample type
centrifugation and vacuumColumn applicability
20 µlminimum elution volume
up to 100 µg total RNA/ columnBinding capacity
50 minutesOperation time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلوو پروتکل استخراج RNA از خون کامل