کیت استخراج میکرو آر اِن آ | miRNA Isolation Kit

دسته:

توضیحات

کیت استخراج miRNA

کیت استخراج  میکرو RNA  کمپانی Favorgen  تایوان برای استخراج میکرو RNA ها (miRNAs) و دیگر سلول های کوچک از بافت طراحی شده است.
خالص سازی  miRNAs از سلول ها و نمونه های کشت شده روند تحقیقات در پروسه های بیولوژیکی جهت تنظیم ژن را هموار میسازد
پروتکل های استانداردی که برای جداسازی کامل RNA و mRNA  استفاده میشوند ،برای استخراج مولکول های کوچک RNA بهینه نیستند و درنتیجه باعث از دست دادن مقدار قابل توجهی از miRNAs و دیگر RNA های کوچک میشوند.
علاوه بر این، در این پروسه نیاز به حذف RNA های غالب بزرگتر برای تجزیه و تحلیل دقیق miRNA توسط qPCR یا تجزیه و تحلیل میکروارگانیسم ها میباشد.
این کیت به طور خاص و ویژه برای استخراج miRNA  با حداقل آلودگی از مولکول های بزرگ RNA یا ژنوم DNA طراحی شده است.
این کیت به روش ستونی با ماتریکس فیبر مبتنی بر سیلیکا میباشد که منجر به اتصال  RNA  در حضور یک نمک شاتروپیک میشود.
این روش بر اساس اتصال انتخابی مولکولهای RNA با اندازه های متفاوت به ماتریکس فیبر بر پایه سیلیکا است.
شرکت یکتاتجهیزآزما با نمایندگی انحصاری کمپانی  Favorgen تایوان ، سهولت تهیه این کیت را برای کاربران عزیز فراهم کرده است.

 

مطالب مرتبط :

کیت استخراج RNA از گیاه

کیت استخراج RNA از خون

آنزیم Rnase A 

محدود کننده آنزیم RNase  

کیت استخراج RNA  ویروسی

کیت استخراج DNA و RNA ویروسی

محلول YTzol pure RNA

محلول ترایزول

محلول نگهدارنده RNA

محلول RNAlater

میکرو RNA ها

ریز RNA ها

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAMIK 002Cat NO
for purification of microRNAs (miRNAs) and other small cellular RNAs from tissue
samples or cultured cells
Applications
mini spin column (silica matrix)Format
Tissue , cultured cellsMain sample type
centrifugation and vaccumColumn applicability
~ 30 minutesOperation time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

 دانلود پروتکل

دانلود پروتکل مخصوص استخراج میکرو RNA از سرم