کیت استخراج DNA از خون | Blood DNA genomic extraction mini kit

کیت استخراج DNA  از خون :

  • دستورالعمل ساده بدون نیاز به لیز جداگانه گلبول قرمز
  • روش استخراج ستونی با ستون های با کیفیت سیلیکایی
  • استخراج DNA ژنومی در کمتر از 30 دقیقه
  • DNA با غلظت و خلوص بالا قابل استفاده در سایر واکنش های مولکولی
  • قابل استفاده برای استخراج از نمونه های خون کامل،بافی کوت، سرم،پلاسما ،مایعات بدن و کشت سلول

کاربرد:

  • استخراج DNA ژنومی تا 200 میکرولیتر از نمونه اولیه
  • نمونه استخراج شده قابل استفاده در واکنش های پایین دست همانند PCR
دسته:

توضیحات

کیت استخراج DNA از خون ، مایعات و سلول

این کیت قادر به استخراج Total DNA مانند ژنومیک ( Genomic ) ، ویروسی ( viral ) و میتوکندری ( mitochondria)  از نمونه های خون کامل ( whole blood ) ، سرم ( serum ) ، پلاسما ( plasma ) ، بافی کوت ( buffy coat ) ، لنفوسیت ( lymphocytes) و دیگر مایعات بدن ( other body fluids)  میباشد.

کیت استخراج DNA ارائه شده توسط یکتا تجهیز آزما ، از کمپانی Favorgen تایوان بوده که از سال 91 با توجه به کیفیت مطلوب آن، توانسته بیشترین سهم از بازار را در ایران که پیشتر متعلق به چند کمپانی اروپایی و آمریکایی بود ، از آن خود کند .
از جمله خصوصیت بارز کیت استخراج DNA ساخت Favorgen ، ستون آن میباشد. غشای سیلیکایی موجود در spin column از مرغوب ترین غشا میباشد . گنجایش DNA این ستون تا 50 میکروگرم بوده و در آزمایشگاه ها رکورد ثبت شده برای نمونه های خون از 4 تا 12 میکروگرم محصول Genomic DNA ، و برای نمونه های سلول از 20 تا 40 میکروگرم محصول Genomic DNA می باشد .
نکته مهم : پیشنهاد میشود فرآیند استخراج DNA از خون را از نمونه بافی کوت انجام دهید. در استخراج DNA از بافی کوت 5 تا 10 برابر بیشتر محصول DNA در اختیار خواهیم گرفت .

استخراج DNA  از مایع آمنیوتیک

با استفاده از کیت استخراج DNA  از خون و پروتکل مربوط به استخراج DNA  از مایع آمنیوتیک میتوانید این پروسه را به سهولت انجام دهید. برای مطالعه پروتکل مربوط به استخراج DNA  از مایع آمنیوتیک به قسمت دستورالعمل ها مراجعه کنید.

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FABGK001Cat No
Extraction of DNA from whole blood, serum, plasma, body fluids, cell culturedApplications
including Proteinase Kfeatures
spin column (silica membrane)Format
whole bloodMain sample type
up to 60 µg/ column Binding capacity
4~8 µg/ 200 µl whole blood DNA Yeild
200 ulSample amount
< 30 min Processing time

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل استخراج DNA  از خون

دانلود پروتکل استخراج DNA  از مایع آمنیوتیک