مسترمیکس مالتی پلکس PCR همراه با UDG

مسترمیکس مالتی پلکس PCR همراه با UDG

  • امکان شروع واکنش PCR تنها با اضافه کردن پرایمر و نمونه
  • جلوگیری از آلودگی به دلیل حضور Uracil DNA glycosylation (UDG)
  • حاوی آنزیم hotstart به منظور افزایش حساسیت و کارایی واکنش
  • امکان تکثیر چند ژن هدف در یک واکنش

 

کاربرد:

  • بررسی و آنالیز همزمان چند ژن هدف به صورت همزمان در یک واکنش
  • امکان استفاده از محصول واکنش در کلونینگ
  • امکان ارسال محصول واکنش جهت انجام تعیین توالی (sequencing)
  • امکان تکثیر نمونه جهت انجام CfDNA sequencing
  • امکان استفاده از محصول واکنش در سایر واکنش های پایین دست

توضیحات

مسترمیکس مالتی پلکس PCR  همراه با UDG

Multiplex PCR  Mastermix with UDG

مسترمیکس مالتی پلکس PCR همراه با UDG ، یک ​​مستر میکس آماده قابل استفاده است که شامل تمام اجزا (به جز پرایمرها و نمونه ها) مورد نیاز برای انجام واکنش های مالتی پلکس PCR می باشد. این مستر میکس به دلیل وجود آنزیم UDG  احتمال ایجاد آلودگی در واکنش جدید را از بین می برد . آنزیم UDG می تواند به سرعت توالی های حاوی U را تجزیه کند،  بنابراین حضور آنزیم UDG منجر به حذف محصولات PCR حاوی dUTP  قبل از واکنش PCR می شود و به طور موثر مانع از ایجاد آلودگی در محصول جدید می شود.  بعلاوه  به دلیل استفاده از آنزیم  Hotstart Taq DNA Polymerase به همراه یک سیستم بافری بهینه شده، کارایی و حساسیت  واکنش افزایش می یابد . این محصول برای تشخیص و بررسی همزمان چند ژن در یک واکنش PCR (در یک ویال واکنش) طراحی شده است.

خصوصیات کالا

1 mlSize
YTABrand
YT1557Cat No
• PCR can be performed immediately by adding template and primer
• Uracil DNA glycosylation (UDG) applied to prevent cross-contamination
• Includes hot-start taq DNA polymerase
• Multiple target DNA detection at once
• Broad instrument compatibility
Feature
• Detect Multiple target DNA in one reaction tube
• PCR product can be used for cloning
• Products applicable for General sequencing
• possibility of using the reaction product in other downstream reactions

Application

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دستورالعمل