مسترمیکس مالتی پلکس ریل تایم PCR بر پایه پروب

مسترمیکس مالتی پلکس ریل تایم PCR بر پایه پروب:

 • آماده استفاده
 • سازگار با بسیاری از دستگاههای Realtime PCR
 • استفاده از آنزیم Hotstart taq
 • قابل استفاده برای qPCR مبتنی بر پروب
 • امکان تکثیر همزمان چند ژن هدف در یک واکنش

کاربرد:

 • بررسی و آنالیز پروفایل بیانی
 • امکان تشخیص و بررسی low-copy genes
 • امکان بررسی تا 8 ژن هدف در یک واکنش
 • اعتبارسنجی knockdown gene probe و probe microarray

شرایط نگهداری:

 • قابل نگهداری به مدت دو ماه در دمای 4 درجه سانتی گراد
 • در صورت نگهداری بلند مدت در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد نگهداری شود

 

توضیحات

مسترمیکس مالتی پلکس ریل تایم PCR بر پایه پروب

Multiplex probe qPCR mastermix

مسترمیکس مالتی پلکس ریل تایم PCR بر پایه پروب جهت بررسی  نمونه های DNA  با استفاده از یک پروب طراحی شده است.  . در این محصول ، آنزیم Antibody Hotstart taq DNA polymerase  به  همراه بافر اختصاصی و بهینه سازی شده شرکت یکتا تجهیز آزما، به کار برده شده است که نه تنها منجر به عدم ایجاد پرایمر دایمر و سایر محصولات غیراختصاصی می شود بلکه منجر به افزایش راندمان واکنش و تکثیر می شود. این مسترمیکس قابل استفاده با Taqman و سایر پروب های فلوروسنت می باشد. این مسترمیکس ریل تایم یک مخلوط آماده استفاده جهت بررسی چند ژن (تا 8 ژن)  به صورت همزمان در یک واکنش می باشد.جهت آماده سازی واکنش کافی است پرایمر، پروب و نمونه را اضافه کنید.

 

خصوصیات کالا

1 mlSize
YTABrand
YT2506Cat No
• This mastermix is suitable for fluorescence quantification by probe method
• This mastermix is compatible with many real-time systems
• Hot-start technology brings high specificity and reproducible amplification
Feature
• Probe gene expression analysis
• Probe Low-copy gene detection
• Probe microarray validation
• Probe gene knockdown validation
Applications

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دستورالعمل